Tokyo

Kimiya shouten

〒111-0051
4-20-5, Kuramae, Taito-ku, Tokyo


OTIUM TOKYU PLAZA GINZA Store

〒104-0061
5-2-1 Ginza, Chuo Ward, Tokyo


OTIUMU Omotesando Store

〒107-0061
3-9-8, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo


OTIUMU MISUKOSHI EBISU

〒150-6090
4-20-7 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo

Aichi

NOUVELLE NORME

〒460-0008
3F, 3-25-7 Sakae, Naka-ku, Nagoya City, Aichi

Hyogo

ROOM 211

〒650-0023
Sakaemachi Bldg. 3-1-6 Sakaemachi-dori Chuo-ku Kobe Hyogo